Number.toString()

Number.toString() - повертає рядкове представлення об'єкта Number.

Синтаксис:

numObj.toString([ radix])

Параметри:

radix - не обов'язковий параметр. Ціле число 2-36 яке вказує систему числення.

Помилки:

RangeError якщо в метод toString() передано підставу не в діапазоні від 2 до 36, буде викинуто виключення.

Опис:

Об'єкт Number пере визначає метод toString, успадкований з об'єкта Object, він не буде на слідувати метод Object.prototype.toString. Для об'єктів Number метод toString() повертає рядок, що представляє об'єкт в певній системі числення.

Метод toString() розбирає свій перший аргумент і намагається повернути строкове представлення в системі числення з зазначеним підставою. Для підстав, великих 10, при позначенні цифр, великих 9, використовуються літери латинського алфавіту. Наприклад, для шістнадцятирічних чисел (підстава 16), використовуються літери з a по f.

Якщо параметр radix не вказано, бажане підставу передбачається рівним 10.

Якщо число numObj негативно, його знак зберігається. Це правило діє навіть якщо основа дорівнює 2; повернена рядок є двійковим поданням позитивного числа numObj, перед яким ставиться знак -, а не додатковим кодом числа numObj.

Приклад:

var num = new Number (101); prec = num.toString(); alert(prec);

Функція перетворення числа з десяткової системи у двійкову:

function convert10to2(n){ return n.toString(2); } alert(convert10to2(12)); //1100