Number.toString()

Number.toString() - повертає рядкове представлення числа.

Синтаксис:

numObj.toString([ radix])

Параметри:

radix - не обов'язковий параметр. Ціле число 2-36 яке вказує систему числення. По замовчуванню 10.

Помилки:

RangeError якщо в метод toString() передано підставу не в діапазоні від 2 до 36, буде викинуто виключення.

Опис:

toString() метод об'єкта Number який повертає рядкове представлення числа.

Метод toString() намагається повернути строкове представлення в системі числення вказаною у параметрі radix.

Якщо параметр radix не вказано то система числення є десятковою.

Приклад:

var num = new Number(101); prec = num.toString(); alert(prec);

Перетворення числа з десяткової системи у двійкову:

var x=12; alert( x.toString(2) ); //1100 var n=123; n.toString(); // "123" n.toString(2); // "1111011" n.toString(8); // "173" n.toString(16); // "7b" n.toString(32); // "3r" n.toString(36); // "3f" 123.0346.toString(16); // "7b.08db8bac710c"