performance об'єкт який містить інформацію продуктивності веб-сторінки.

Синтаксис:

window.performance;

Параметри:

window - не обов'язково вказувати. Об'єкт window.

Опис:

performance об'єкт для отримання інформації про продуктивність веб-сторінки. Об'єкт дозволяє визначити час виконання коду JavaScript з великою точністю, аналіз даних ресурсів поточної веб-сторінки, інформація про навігацію.

Приклад:

Приклад вимірювання часу виконання JavaScript коду: performance.mark('begin'); //створюємо мітку begin //код час виконання якого необхідно визначити var a=[]; for(var i=0;i<100000;i++) a.push(i*Math.random()); performance.mark('end'); //створюємо мітку end var m=performance.measure('test','begin','end'); //визчаємо різницю між двома мітками if(!m)m=performance.getEntriesByName('test')[0]; alert('час виконання коду: '+m.duration+' мс'); Визначення ресурсу який завантажувався найдовше: var resources=performance.getEntriesByType('resource'), max=0; for(var i=0;i<resources.length;i++){ if(resources[i].duration>resources[max].duration) max=i; } alert('Найдовше завантажувався ресурс: "'+resources[max].name+'", тривалість завантаження: '+resources[max].duration+' мс');