performance.getEntries()

performance.getEntriesByType() - список об'єктів PerformanceEntry.

Синтаксис:

entries = performance.getEntriesByType(type);

Параметри:

entries - зміна якій присвоюється масив об'єктів за вказаною назвою.

performance - об'єкт performance.

type - тип PerformanceEntry.entryType який необхідно отримати.

Опис:

getEntriesByType() метод об'єкта performance який повертає масив з об'єктами PerformanceEntry з буфера продуктивності браузера.

Приклад:

performance.mark('test'); var mas=performance.getEntries(); alert(mas); performance.mark('begin'); for(var i=0,j;i<100000;i++) j=i*Math.random(); performance.mark('end'); performance.mark('begin'); for(var i=0;i<1000;i++) for(var j=0,a;j<10000;j++) a=i*j*Math.random(); performance.mark('end'); var begins=performance.getEntries(); var s=''; for(var i=0; i<begins.length;i++) s+=i+' type='+begins[i].entryType+' name='+begins[i].name+' startTime='+begins[i].startTime+' duration='+begins[i].duration+'\n'; alert(s);