performance.mark()

performance.mark() - створює часову мітку.

Синтаксис:

performance.mark( name );

Параметри:

performance - об'єкт performance.

name - рядок з назвою мітки.

Опис:

mark() метод об'єкта performance який створює часову мітку в буфері продуктивності браузера з заданим ім'ям. Часова мітка використовується для визначення скільки часу виконується код.

Повертає об'єкт PerformanceMark, але деякі браузери нічого не повертають. Тому для отримання створеної мітки часу використовуйту метод perfomance.getEntriesByName().

Приклад:

var m = performance.mark('test'); alert( m ); performance.mark('test'); var m=performance.getEntriesByName('test'); alert( m ); performance.mark('test'); var m=performance.getEntriesByName('test'); alert( m[0].startTime ); Приклад розрахунку скільки часу виконується коду за допомогою визначення різниці між мітками: var m1=performance.mark('mark1'); //створюємо першу мітку for(var i=0,a;i<100000;i++)a=a*i*Math.random(); //виконується код var m2=performance.mark('mark2'); //створюємо другу мітку if(!m1){ m1=perfomance.getEntriesByName('mark1')[0]; m2=perfomance.getEntriesByName('mark2')[0]; } console.log(m1); console.log(m2); alert('різниця між мітками: '+(m2.startTime-m1.startTime)+' мілісекунд'); Приклад розрахунку скільки часу виконується коду за допомогою визначення різниці між мітками за допомогою методу measure(): performance.mark('mark1'); //створюємо першу мітку for(var i=0,a;i<100000;i++)a=a*i*Math.random(); //виконується код performance.mark('mark2'); //створюємо другу мітку performance.measure('measure', 'mark1','mark2'); //визначаємо різницю між першою і другою мітками var measure=performance.getEntriesByName('measure')[0]; alert('різниця між мітками: '+measure.duration+' мілісекунд'); performance.mark('test1'); setTimeout(function(){ performance.mark('test2'); performance.measure('measure','test1', 'test2'); //визначаємо різницю між першою і другою мітками measure=performance.getEntriesByName('measure')[0]; alert('різниця між мітками: '+(measure.duration)+' мілісекунд'); }, 1000);