performance.measure()

performance.measure() - різниця часу між двома мітками.

Синтаксис:

performance.measure(name); performance.measure(name, startMark); performance.measure(name, startMark, endMark);

Параметри:

performance - об'єкт performance.

name - назва міри - об'єкта PerformanceMeasure.

startMark - назва першої мітки.

endMark - назва другої мітки.

Опис:

measure() метод об'єкта performance який вираховує різницю між двома мітками створюючи PerformanceMeasure.

У деяких браузерах повертає новостворений об'єкт PerformanceMeasure, деякі нічого не повертають. Тому для отримання PerformanceMeasure використовуйте performance.getEntriesByName().

Приклад:

performance.mark('test'); //перша мітка //код тривалість виконання якого необхідно визначити for(var i=0,x;i<10000;i++)x=Math.random()*100; performance.mark('test2'); //друга мітка performance.measure('measure test', 'test', 'test2'); var m=performance.getEntriesByName('measure test'); alert('name='+m[0].name+', startTime='+m[0].startTime+', duration='+m[0].duration)