performance.memory

performance.memory - інформація про використання пам'яті.

Синтаксис:

performance.memory;

Параметри:

performance - об'єкт performance.

Опис:

memory властивість об'єкта performance яка містить об'єкт з інформацією про використання пам'яті.

Не являється стандартом. Підтримують лише браузери Chrome.

Приклад:

alert( performance.memory ); if(performance.memory){ alert('jsHeapSizeLimit: '+performance.memory.jsHeapSizeLimit+'\ntotalJSHeapSize: '+performance.memory.totalJSHeapSize+'\nusedJSHeapSize: '+performance.memory.usedJSHeapSize); }else alert('Ваш браузер не підтримує performance.memory');
if(performance.memory){ document.getElementById('test').innerHTML='<p>максимальний ліміт: <b>'+(performance.memory.jsHeapSizeLimit/1024)+'</b> Кб ('+performance.memory.jsHeapSizeLimit+' байт)</p><p>загальний розмір: <b>'+(performance.memory.totalJSHeapSize/1024)+'</b> Кб ('+performance.memory.totalJSHeapSize+' байт)</p><p>використано: <b>'+(performance.memory.usedJSHeapSize/1024)+'</b> Кб ('+performance.memory.usedJSHeapSize+' байт)</p>'; }else alert('Ваш браузер не підтримує performance.memory');