performance.timeOrigin

performance.timeOrigin - дата і час початку замірювання продуктивності.

Синтаксис:

performance.timeOrigin;

performance - об'єкт performance.

Опис:

timeOrigin властивість об'єкта яка містить число яке представляє собою дату і час в мілісекундах коли браузер розпочав замірювання продуктивності для поточного документу (веб-сторінки).

Приклад:

alert( performance.timeOrigin ); var ms=performance.timeOrigin; var time=new Date(ms); alert( time ); var time=new Date(performance.timeOrigin); alert( time );