performance.toJSON()

performance.toJSON() - повертає об'єкт Performance у форматі JSON.

Синтаксис:

var obj=performance.toJSON();

Параметри:

obj - змінна якій присвоюється результат.

performance - об'єкт performance.

Опис:

toJSON() метод об'єкта performance який повертає об'єкт Performance у форматі JSON.

Якщо name не вказана тоді видаляє всі об'єкти PerformanceMark.

Приклад:

var ob=performance.toJSON(); var ob=performance.toJSON(); alert(JSON.stringify(ob));