Range.isPointInRange()

Range.isPointInRange() - повертає логічне значення що вказує чи є дана точка в Range.

Синтаксис:

bool = range.isPointInRange( referenceNode, offset );

Параметри:

bool - зміна яка отримує логічне значення.

range - об'єкт Range.

referenceNode - Node який необхідно перевірити.

offset - зсув в referenceNode.

Опис:

isPointInRange() метод об'єкту Range який перевіряє чи знаходиться Node за вказаною позицією у діапазоні Range. Повертає true або false.

Приклад:

var ran= document.createRange(); var node= document.getElementsByTagName('p')[0]; ran.selectNode(node); var bol=ran.isPointInRange(document.getElementsByTagName("p")[0],0); alert(bol); //true