Range.setEndBefore()

Range.setEndBefore() - встановлює кінцеве положення Range до вказаного Node.

Синтаксис:

Range.setEndBefore( endNode);

Параметри:

Range - об'єкт Range.

endNode - Node  до якого Range повинен закінчитися.

Опис:

setEndBefore() метод об'єкту Range який встановлює кінцеве положення діапазону Range до вказаного endNode. Тобто виділення закінчується до самого початку endNode.

Приклад:

var ran= document.createRange(); var node= document.getElementsByTagName('h2')[0]; var node2= document.getElementsByTagName('p')[0]; //з node початку ran.setStartBefore( node ); // до node2 початку ran.setEndBefore(node2 ); getSelection().addRange(ran);