Range.setStartBefore()

Range.setStartBefore() - встановлює початкове положення Range з вказаного Node.

Синтаксис:

Range.setStartBefore( startNode);

Параметри:

Range - об'єкт Range.

startNode - Node  з якого Range повинен починатися.

Опис:

setStartBefore() метод об'єкту Range який встановлює початкове положення діапазону Range з вказаного Node. Тобто виділення починається з самого початку Node.

Приклад:

var ran= document.createRange(); var node= document.getElementsByTagName('h2')[0]; var node2= document.getElementsByTagName('p')[0]; //з node початку ran.setStartBefore( node ); // до node2 початку ran.setEndBefore(node2 ); getSelection().addRange(ran);