screen.orientation.type

screen.orientation.type - тип орієнтації екрану.

Синтаксис:

window.screen.orientation.type

Параметр:

window - не обов'язково. Об'єкт window.

screen - об'єкт screen.

orientation - об'єкт screen.orientation.

Опис:

screen.orientation.type властивість об'єкта screen.orientation яка містить тип орієнтації.

Приклад:

alert( screen.orientation.type );