sessionStorage.getItem()

sessionStorage.getItem() - повертає значення ключа.

Синтаксис:

[window.]sessionStorage.getItem(key)

Параметри:

window - не обов'язково вказувати. Об'єкт window.

sessionStorage - об'єкт sessionStorage.

key - назва ключа елементу даних значення якого необідно отримати поточної сесії.

Опис:

getItem() метод об'єкту sessionStorage який повертає значення ключа за його назвою у локальному сховищі даних браузера поточної сесії.

Також можна звертатися до значення по ключу скороченим способом sessionStorage[key]:

alert(sessionStorage["test"]);

Якщо ключа key не існує повертає null, а при способі sessionStorage[key] поверне undefined.

Приклад:

alert( sessionStorage.getItem("test") );