URL.createObjectURL()

URL.createObjectURL() - створює URL посилання на об'єкт.

Синтаксис:

var objectURL=URL.createObjectURL( object );

Параметри:

objectURL - змінна якій присвоюється рядок з URL посиланням.

URL - об'єкт URL.

object - об'єкт на який необхідно створити URL силку. Наприклад: Blob , MediaStream, MediaSource.

Опис:

createObjectURL() статичний метод об'єкта URL який повертає URL адресу з ідентифікатором (об'єкт URL) на об'єкт object.

Рядок який повертає метод не містить даних об'єкта у вигляді base64, а лише посилання на об'єкт у вигляді: "blob:тип/ідентифікатор".

При створенні URL посилання на об'єкт виділяються ресурси в пам'яті, щоб їх звільнити коли URL посилання уже не потрібне використовуйте метод revokeObjectURL().

Приклад:

var objURL=URL.createObjectURL(new Blob([])); alert( objURL ); URL.revokeObjectURL( objURL );

Приклад створення URL посилання з медіа потоку:

navigator.mediaDevices.getUserMedia({video:true, audio:true}).then(function(stream){ var video=document.getElementById('video'); video.src=URL.createObjectURL(stream); video.play(); }).catch(function(e){alert(e);});

Приклад перетворення полотна canvas в URL адресу для елемента img:

<img id="img"> <canvas id="canvas"></canvas> var img=document.getElementById('img'), canvas=document.getElementById('canvas'); var ctx=canvas.getContext('2d'); ctx.fillStyle='red'; ctx.fillRect(0, 0, 120, 120); canvas.toBlob(function(blob){ img.src=URL.createObjectURL(blob); });