video.videoHeight

video.videoHeight - внутрішня висота відео.

Синтаксис:

video.videoHeight;

Параметри:

video - елемент video.

Опис:

videoHeight властивість елемента video яка повертає внютрішню висоту відео яка відображає відео. Повертає 0 якщо внутрішня висота не відома.

Внутрішні розміри відео - значення, яке враховується після визначення співвідношення сторін зображення, чистої діафрагми, роздільної здатності тощо.

Приклад:

<video id="video" src="/dani/test.mp4" width="420" height="380" controls></video> var video=document.getElementById('video'); alert(video.videoHeight);