video.videoWidth

video.videoWidth - внутрішня ширина відео.

Синтаксис:

video.videoWidth;

Параметри:

video - елемент video.

Опис:

videoWidth властивість елемента video яка повертає внютрішню ширину відео яка відображає відео. Повертає 0 якщо внутрішня ширина не відома.

Внутрішні розміри відео - значення, яке враховується після визначення співвідношення сторін зображення, чистої діафрагми, роздільної здатності тощо.

Приклад:

<video id="video" src="/dani/test.mp4" width="420" height="380" controls></video> var video=document.getElementById('video'); alert(video.videoWidth);