XMLHttpRequest.open()

XMLHttpRequest.open() - ініцалізація запиту.

Синтаксис:

xhrReq.open(method, url, async, user, password);

Параметри:

xhrReq - об'єкт XMLHttpRequest.

method - рядок який містить назву методу HTTP запиту: "GET", "POST", "HEADER".

url - URL адреса за якою відправиться запит.

async - не обов'язково вказувати. Чи асихроно виконувати запит, логічне значення true або false. По замовчуванню true.

user - не обов'язковий параметр. Назва користувача для авторизації.

password - не обов'язковий параметр. Пароль для авторизації.

Опис:

open() метод об'єкту XMLHttpRequest який ініціалізує запит.

Метод вказує об'єкту XMLHttpRequest HTTP метод запиту, адресу сервера куди буде відправлено запит і асихроно робити запит чи ні.

Приклад:

var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('GET', ''); xhr.onload=function(){ alert("Отримано: "+this.responseText);} xhr.send(null); var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('GET', '', false); xhr.send(null); alert(xhr.responseText);