XMLHttpRequest.responseText

XMLHttpRequest.responseText - відповідь сервера у вигляді тексту.

Синтаксис:

XMLHttpRequest.responseText;

Параметри:

XMLHttpRequest - об'єкт XMLHttpRequest.

Опис:

responseText властивість об'єкту XMLHttpRequest яка повертає рядок з відповідю сервера у вигляді тексту.

Якщо результат не містить текстовий формат даних, то при звернені до responseText виникає помилка InvalidStateError.

Приклад:

var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('GET', '', true); xhr.onload = function(){ alert( this.responseText ); }; xhr.send(null); var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('GET', ''); xhr.onload=function(){ alert("Завантажено: "+xhr.responseText); } xhr.send(null);