XMLHttpRequest.responseURL

XMLHttpRequest.responseURL - URL адреса з якої отримано відповідь.

Синтаксис:

XMLHttpRequest.responseURL;

Параметри:

XMLHttpRequest - об'єкт XMLHttpRequest.

Опис:

responseURL властивість об'єкту XMLHttpRequest яка повертає рядок з URL адресою з якої отримано відповідь від сервера.

responseURL містить останю адресу після всіх перенаправлень, якщо такі були.

Якщо адреса є недійсна повертається пустий рядок.

Приклад:

var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('GET', '/ajax.php', true); xhr.onload = function(){ alert( this.responseURL ); }; xhr.send(); var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('GET', '', false); xhr.send(); alert( xhr.responseURL );