XMLHttpRequest.responseXML

XMLHttpRequest.responseXML - відповідь сервера у вигляді XML.

Синтаксис:

XMLHttpRequest.responseXML;

Параметри:

XMLHttpRequest - об'єкт XMLHttpRequest.

Опис:

responseXML властивість об'єкту XMLHttpRequest яка повертає об'єкт XMLDocument з відповідю сервера у вигляді XML.

Якщо сервер повернув відповідь з заголовком "Content-type: text/xml" то браузер автоматично дані перетворює на XMLDocument.

Приклад:

var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('GET', '', true); xhr.onload = function(){ alert( this.responseXML ); }; xhr.send(null); var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('GET', '/dani/test.xml'); xhr.onload=function(){ var s=""; var book = xhr.responseXML.getElementsByTagName("bookstore")[0].getElementsByTagName("book"); for(i=0; i<book.length;i++) s+=book[i].getElementsByTagName("title")[0].innerHTML+", "; alert( s ); } xhr.responseType="document"; xhr.send(null);