XMLHttpRequest.timeout

XMLHttpRequest.timeout - повертає або задає значення тайм-ауту.

Синтаксис:

XMLHttpRequest.timeout;

Параметри:

XMLHttpRequest - об'єкт XMLHttpRequest.

Опис:

timeout властивість об'єкту XMLHttpRequest яка повертає / задає кількість мілісекунд, скільки браузер повинен чекати на відповідь від сервера.

Властивість timeout вказується між викликом методів open() і send().

Якщо період тайм-ауту закінчується то браузер зупиняє очікування відповіді від сервера, виникає подія XMLHttpRequest.ontimeout і властивість responseText буде порожння.

Приклад:

var xml = new XMLHttpRequest(); xml.open("get", "/"); xml.timeout=1; xml.ontimeout=function(e){ alert("Не вдалося завантажити дані, час очікування відповіді сервера минув: "+this.timeout+" мілісекунда."); }; xml.onload=function(){ alert("завантажено"); } xml.send();

Зверніть увагу що при закінчені timeout status дорівнює 200, але результат є порожній:

var xml = new XMLHttpRequest(); xml.onreadystatechange=function(e){ if(this.readyState==4 && this.status==200) alert( this.responseText ); } xml.open("get", "test.html"); xml.timeout=1; xml.ontimeout=function(e){ alert("Не вдалося завантажити дані, час очікування відповіді сервера минув: "+this.timeout+" мілісекунда."); }; xml.onload=function(){ alert("завантажено"); } xml.send(); var xml = new XMLHttpRequest(); xml.onreadystatechange=function(e){ if(this.readyState==4 && this.status==200) alert( this.responseText ); } xml.open("get", "test.html"); xml.timeout=5000; //5 секкунд xml.ontimeout=function(e){ alert("Не вдалося завантажити дані, час очікування відповіді сервера минув: "+this.timeout+" мілісекунда."); }; xml.onload=function(){ alert("завантажено"); } xml.send();