AudioNode.connect()

AudioNode.connect() - підключає вивід вузла до входу в інший вузол.

Синтаксис:

AudioNode.connect(destination, outputIndex, inputIndex);

Параметри:

AudioNode - об'єкт AudioNode.

destination - об'єкт AudioNode або AudioParam до якого потрібно підключитися або AudioContext.destination.

outputIndex - не обов'язково вказувати. Індекс вихідного сигналу AudioNode для підключення. Значення за замовчуванням дорівнює 0.

inputIndex - не обов'язково вказувати. Індекс вхідного сигналу до якого AudioNode підключаєтеся. Значення за замовчуванням дорівнює 0

Опис:

connect метод об'єкту AudioNode який підключає один з виходів вузла до входу іншого вузла.

Повертає об'єкт AudioNode призначення, а деякі браузери повертають undefined.

Приклад:

if(window.AudioContext){ var player = document.getElementById('player'); var audio = new AudioContext(); var source = audio.createMediaElementSource(player); source.connect(audio.destination); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio'); if(window.AudioContext){ var audioCtx = new AudioContext(); var oscillator = audioCtx.createOscillator(); var gainNode = audioCtx.createGain(); oscillator.connect(gainNode); gainNode.connect(audioCtx.destination); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');