undefined

undegined примітивне значення яке присвоюється змінній яку тільки об'явили і не було встановлено значення.

var x; //x = undefined

undefined дозволяє перевіряти наявність значення присвоєного значення зміїній.

var x; if(x==undefined)alert("змінній x не присвоювали значення");

Перевірка на присвоєння значення зручна для використання у функції.

Приклад перевірки чи було передано параметр функції:

function int2(a){ if(a==undefined) return 0; //якщо параметр a у функцію не переданий повертаємо 0 else return a*a; } console.log(int2()); alert(int2());

Також undefined можна присвоювати змінній.

var x=12; x=undefined;