<form target>

target - у якому вікні відобразити відповідь від сервера.

Синтаксис:

<form target>...</form>

Опис:

target атрибут тегу form який вказує у якому вікні відобразити відповідь від сервера після відправлення даних форми.

Можливі значення атрибуту target:
_blankвідображає відповідь у новому вікні (вкладці)
_selfвідображає відповідь в поточному вікні
_parentвідображає відповідь у батьківському фреймі (вікні)
_topвідміняє усі фрейми і відображає відповідь у вікні браузера
framenameвідображає у вказаному фреймі. framename - назва iframe

Приклад:

Пошук:
<form action="http://яваскрипт.укр/" target="_blank"> Пошук:<input name="q"> <input type="submit" value="пошук"></form>