<iframe sandbox>

sandbox - обмеження для фрейму

Синтаксис:

<iframe sandbox></iframe> <iframe sandbox="sandbox_values"></iframe>

Параметри:

iframe - тег iframe.

sandbox_values - перелік можливих дозволів для фрейму.

Опис:

sandbox атрибут тегу iframe який вказує обмеження для фрейму.

Можливі значення атрибуту sandbox:
[без знначення]застосовує всі обмеження
allow-formsдозволяє надсилати форму
allow-modalsдозволяє відкривати модальні вікна
allow-orientation-lockдозволяє заблокувати орієнтацію екрана
allow-pointer-lockдозволяє використовувати API блокування покажчика
allow-popupsдозволяє спливаючі вікна
allow-popups-to-escape-sandboxдозволяє спливаючим вікнам відкривати нові вікна без успадкування пісочниці
allow-presentationдозволяє розпочати сеанс презентації
allow-same-originдозволяє розглядати вміст iframe як той самий джерело
allow-scriptsдозволяє запускати JavaScript
allow-top-navigationдозволяє вмісту iframe переміщатися по контексту перегляду верхнього рівня
allow-top-navigation-by-user-activationдозволяє вмісту iframe переміщатися по контексту перегляду верхнього рівня, але тільки якщо ініційований користувачем

Дозволяється вказати декілька значень у sandbox.

HTML5 vs HTML4

Атрибут sandbox входить у специфікацію HTML5.

Приклад:

<iframe src="http://яваскрипт.укр/HTML" sandbox="allow-popups allow-modals allow-forms"></iframe>