<a target>

target - в якому вікні (вкладці) браузера відкрити посилання.

Синтаксис:

<a href="url" target="_blank|_self|_parent|_top|framename">...</a>

Параметри:

href - атрибут href, в якому вказується URL адреса посилання.

url - URL адреса посилання.

Опис:

target атрибут тегу <a> який вказує браузеру в якові вікні відкривати посилання.

Можливі значення атрибуту tatget:
"_self"відкриває посилання в поточному фреймі в якому був викликаний. Значення по замовчуванню
"_blank"відкриває посилання у новому вікні або вкладці браузера
"_parent"відкриває посилання у батьківському фреймі
"_top"відміняє всі фрейми і відкриває посилання у вікні браузера
"framename" відкриває посилання у вказаному фрейму. framename - назва фрейму

Приклад:

відкрити у _self
відкрити у _blank
відкрити у _parent
відкрити у _top <a href="/" target="_self">відкрити у _self</a> <a href="/" target="_blank">відкрити у _blank</a> <a href="/" target="_parent">відкрити у _parent</a> <a href="/" target="_top">відкрити у _top</a> Приклад відкривання посилання у вказаному фреймі:
відкрити у фреймі
<a target="test_frame" href="http://яваскрипт.укр/about">відкрити у фреймі</a> <iframe name="test_frame"></iframe>