ImageData

ImageData - об'єкт який містить піксельні дані області полотна canvas.

Синтаксис:

ctx.createImageData(width, height); ctx.getImageData(x, y, width, height );

Параметри:

ctx - об'єкт CanvasRenderingContext2D.

createImageData - метод CanvasRenderingContext2D.createImageData().

width - ширина у пікселях області піксельних даних.

height - висота у пікселях області піксельних даних.

getImageData - метод CanvasRenderingContext2D.getImageData().

x - координати осі x на полотні.

y - координати осі y на полотні.

Опис:

ImageData об'єкт який містить піксельні дані області полотна canvas.

Об'єкт створюється за допомогою CanvasRenderingContext2D.createImageData() або отримується з CanvasRenderingContext2D.getImageData().

Піксельні дані ImageData малююттся на полотні canvas за допомогою CanvasRenderingContext2D.putImageData().

Приклад обробки піксельних даних з метою створення фільтра негатив: <img id="image" src="/dani/test.png"> <canvas id="test3"></canvas> var canvas=document.getElementById('test3'), img=document.getElementById('image'); var ctx=canvas.getContext('2d'); canvas.width=img.naturalWidth; canvas.height=img.naturalHeight; ctx.drawImage(img,0,0,img.naturalWidth,img.naturalHeight); var imgData=ctx.getImageData(0,0,canvas.width,canvas.height); for(var i=0;i<imgData.data.length;i+=4){ //змінюємо колір 255- r,g,b imgData.data[i]=255-imgData.data[i]; imgData.data[i+1]=255-imgData.data[i+1]; imgData.data[i+2]=255-imgData.data[i+2]; } //малюємо на полотні зміненні дані imgData ctx.putImageData(imgData,0,0);