CanvasRenderingContext2D.getImageData()

CanvasRenderingContext2D.getImageData() - повертає об'єкт ImageData.

Синтаксис:

ctx.getImageData( x, y, w, h );

Параметри:

ctx - об'єкт CanvasRenderingContext2D.

x - координати осі X.

y - координати осі Y.

w - ширина об'єкту.

h - висота об'єкту.

Опис:

getImageData() метод об'єкту CanvasRenderingContext2D який повертає об'єкт ImageData який представляє основні дані пікселя для області полотна позначеного прямокутника ,який починається в x, y і має w ширину, і h висоту.

Приклад:

Ваш браузер не підтримує canvas. var ctx=document.getElementById("canvas").getContext("2d"); ctx.fillRect(0,0, 190, 200); var obImgData = ctx.getImageData(0, 0 , 150, 150); alert( obImgData );