Map

Map - колекція ключів і значень.

Синтаксис:

new Map( iterable );

Парамерти:

iterable - не обов'язково вказувати. Масив з якого буде взято ключі/значення для створеного Map.

Опис:

Map об'єкт який містить колекцію (пари, елементи) ключі/значення. На відміно від Object дозволяє використовувати ключі будь якого типу даних.

Map це структура даних яка зберігає дані у вигляді пар: кілів і значень.

Приклад:

var arr = [ ['test', 10], ['js', 12] ]; var map = new Map(arr); alert( map.size ); var m = new Map(); m.set(1, 'один'); m.set('два', 2); m.set(true, {name: 'test', value:1} ); m.set('fa', 123); var el=m.get('fa'); m.delete('fa'); console.log(el); //123