PerformanceMeasure

PerformanceMeasure - продуктивність між двома мітка .

Опис:

PerformanceMeasure об'єкт містить інформацію продуктивність часу між двома мітками. Продуктивність визначаються як час між двома часовими мітками і визначається за допомогою performance.measure().

Це дозволяє з великою точністю визначати тривалість виконання JavaScript коду в мілісекундах.

PerformanceMeasure розширює об'єкт PerformanceEntry.

Приклад:

performance.mark('test'); //перша мітка //код тривалість виконання якого необхідно визначити for(var i=0,x;i<10000;i++)x=Math.random()*100; performance.mark('test2'); //друга мітка performance.measure('measure test', 'test', 'test2'); var m=performance.getEntriesByName('measure test'); alert('name='+m[0].name+', startTime='+m[0].startTime+', duration='+m[0].duration)