Database.changeVersion()

changeVersion() - змінює версію Database Web SQL.

Синтаксис:

Database.changeVersion(version, newVersion, current);

Database - об'єкт Database.

version - рядок який містить номер поточної версії Web SQL. Рекомендовано використовувати Database.version.

newVersion - рядок який містить нову версію Web SQL.

current - функція яка викликається при зміні версії Web SQL. Якщо вказана версію DataBase збігається з поточною функція не викликається.

Опис:

changeVersion() - метод об'єкту Database який змінює версію Web SQL Database.

При зміні версії DataBase може виникнути помилка якщо браузер не підтримую вказану версію.

Приклад:

if(window.openDatabase){ var database = openDatabase("test","1.0","test db", 2097152, function(d){d.executeSql('CREATE TABLE IF NOT EXISTS test(`id`, `name`, `text`);');} ); database.changeVersion(database.version, '2.0'); } else alert('Ваш браузер НЕ пітримує openDatabase.'); if(window.openDatabase){ var db = openDatabase("test2","0.1","test db", 2097152); db.changeVersion('0.1', '1.0', function(a){ alert('змінено версію на :'+db.version);}); } else alert('Ваш браузер НЕ пітримує openDatabase.'); if(window.openDatabase){ var db = openDatabase("test2","","test db", 2097152); db.changeVersion('', '2.0', function(a){ alert('змінено версію на :'+db.version);}); } else alert('Ваш браузер НЕ пітримує openDatabase.');