Database.transaction()

Database.transaction() - створює транзакцію для Web SQL.

Синтаксис:

Database.transaction(functionTX, functionError); Database.transaction(functionTX(obSQLTransaction){}, functionError(obSQLError));

Параметри:

functionTX - функція яка виконується при створенні транзакції. Функція приймає паметр obSQLTransaction - об'єкт SQLTransaction.

obSQLTransaction - параметр функції, об'єкт SQLTransaction.

functionError - функція яка викликається якщо виникла помилка під час транзакції.

obSQLError - об'єкт помилки SQLError який передається в якості параметру.

Опис:

transaction() метод об'єкту Database який створює транзакцію (групу послідовних операцій) для читання і запису бази даних для Web SQL.

Метод transaction приймає в якості параметру функцію functionTX яка виконується під час транзакції.

Функція functionTX виконує запити до бази даних. Функція functionTX приймає параметр об'єкт SQLTransaction.

Якщо необхідні операції з базою даних лише для читання тоді використовуйте метод readTransaction.

Приклад:

if(window.openDatabase){ var db = openDatabase("mydb","","test db", 2097152, function(tx){tx.executeSql('CREATE TABLE IF NOT EXISTS test(`id` INTEGER PRIMARY KEY, `name`, `text`);');}); db.transaction(function(tx){alert(tx);}); } else alert('Ваш браузер НЕ пітримує openDatabase.'); if(window.openDatabase){ var db = openDatabase("mydb","","test db", 2097152); db.transaction(function(tx){ tx.executeSql('CREATE TABLE IF NOT EXISTS `test` (`id` INTEGER PRIMARY KEY , `name`, `text`);'); tx.executeSql('INSERT INTO `test` (`name`, `text`) VALUES ("приклад transaction","дата : '+Date()+'");'); }); db.transaction(function(tx){ tx.executeSql('SELECT * FROM `test` ORDER BY id DESC LIMIT 0, 1;',[], function(t, res){ alert('id = '+res.rows.item(0).id+' name = '+res.rows.item(0).name+' text = '+res.rows.item(0).text); }); }); } else alert('Ваш браузер НЕ підтримує openDatabase.');