Error.lineNumber

lineNumber - номер рядка у якому виникла помилка.

Синтаксис:

er.lineNumber

Параметри:

er - об'єкт Error.

Опис:

lineNumber властивість об'єкта Error яка повертає номер рядка у якому виникла помилка.

Приклад:

try{ er_f(); } catch(e){ alert(e.lineNumber); }