Error

Error - об'єкт Javascript який містить опис помилки.

Синтаксис:

new Error([ message [, fileName[, lineNumber ]]]) new Error(message, options);

Параметри:

message - не обов'язковий параметр, опис помилки.

fileName - не обов'язковий параметр. Імя файлу (повний шлях файлу) у якому виникла помилка.

lineNumber - не обов'язковий параметр. Номер рядка коду у якому виникла помилка.

options - параметри помилки. Об'єкт з наступними властивостями:

Синтаксис браузера Microsoft (Internet Explorer):

obj = new Error([number [, description]]);

Параметри:

number - не обов'язковий параметр, номер помилки.

description - не обов'язковий параметр, опис помилки. Аналог message.

Опис:

При виникненні помилки у коді створюється об'єкт Error який описує помилку.

Для обробки помилок застосовують оператор try...catch.

Властивості:

Методи:

Приклад:

var er = new Error(); try{ gih(); } catch(e){ alert(e); } try{ f_er('виклик не існуючої функції'); } catch(e){ alert(e.name); }