Event

Event - об'єкт у JavaScript для роботи з подіями в DOM.

Синтаксис:

evObj = new Event(typeArg, eventInit);

Параметри:

evObj - зміна яка отримує об'єкт Event.

typeArg - рядок з типом події.

eventInit - не обов'язково вказувати. Опції що представлють об'єкт з властивостями:

По замовчуванню: { bubbles : false, cancelable : false }

Опис:

Event об'єкт для роботи з подіями.

Щоб визвати подію у елементі використовуйте метод dispatchEvent():

Приклад:

Клік
var ev = new Event("click", { bubbles:true, cancelable:true}); document.getElementById("test").dispatchEvent(ev);