FileReader.readAsBinaryString()

FileReader.readAsBinaryString() - читає дані файлу, а результатом є необроблені двійкові дані з файлу.

Синтаксис:

frObj.readAsBinaryString( file );

Параметри:

frObj - об'єкт FileReader.

file - файл який необхідно прочитати.

Опис:

readAsBinaryString() - метод об'єкту FileReader який читає файл і записує результат у властивість FileReader.result у вигляді рядка з необробленими двійковими даними файлу.

readAsBinaryString() видалений з стандарту, натомість використовуйте FileReader.readAsArrayBuffer()

Приклад:


<input id="test" type="file"> <textarea id="testText"></textarea> document.getElementById("test").onchange=function(e){ var f= new FileReader(); f.onload=function(){ document.getElementById("testText").value=this.result; //this -f }; f.readAsBinaryString(this.files[0]); //this - document.getElementById("test") } if( document.getElementById("test").files[0]!=undefined){ var f= new FileReader(); f.onload=function(){ alert(this.result); }; f.readAsBinaryString(document.getElementById("test").files[0]); }else alert("виберіть файл!");