FileReader.readAsDataURL()

FileReader.readAsDataURL() - читає дані файлу, а результатом є Data URL.

Синтаксис:

frObj.readAsDataURL( file );

Параметри:

frObj - об'єкт FileReader.

file - файл який необхідно прочитати.

Опис:

readAsDataURL() - метод об'єкту FileReader який читає файл і записує результат у властивість FileReader.result у вигляді Data URL , який представляє дані файлу як рядкок в Base64 кодуванні.

Приклад:

Приклад відкриття зображення з локального пристрою:


Перегляд зображення
<input id="test" type="file" accept="image/*"> document.getElementById("test").onchange=function(e){ var f= new FileReader(); f.onload=function(){ document.getElementById("testDataURL").src=this.result; }; f.readAsDataURL(document.getElementById("test").files[0]); } if( document.getElementById("test").files[0]!=undefined){ var f= new FileReader(); f.onload=function(){ alert(this.result); }; f.readAsDataURL(document.getElementById("test").files[0]); } else alert("виберіть зображення!");

Відкрити файл:

document.getElementById("testFileOpen").onchange=function(e){ var f= new FileReader(); f.onload=function(){ document.getElementById("testDataURLResult").value=this.result; }; f.readAsDataURL(document.getElementById("testFileOpen").files[0]); }