Function.prototype

Function.prototype - прототип об'єкта Function.

Синтаксис:

fun.prototype;

Параметри:

fun - об'єкт Function.

Опис:

Function.prototype - властивість об'єкта Function яка представляє прототип об'єкта Function.

Вершиною протитипів є Object.prototype.