arguments

arguments - об'єкт який містить параметри які були передані функції.

Синтаксис:

arguments

Опис:

Об'єкт arguments це локальна змінна яка є доступна лише у всередині функції. По за функцією об'єкт arguments не доступний.

Об'єкт arguments є масиво подібним, але це не є масив, так як не має ніяких методів і властивостей масиву крім подібної властивості length.

Щоб перетворити arguments у масив використовуйте метод Array.from(), або наступні альтернативи:

function test(){ if(Array.from){ var mas = Array.from(arguments); alert(mas); }else alert('Ваш браузер не підтримує метод Array.from()'); } test(1,2,"три"); function test(){ var mas = Array.prototype.slice.call(arguments); // або //var mas = [].slice.call(arguments); /* або, але не всі браузери підтримують var mas= Array.slice(arguments); */ alert(mas); } test(3,9,'tesgg');

Для отримання параметрів переданих у функцію використовують arguments як масив: arguments[індекс]. Індекс починається з 0.

function test(arg1, arg2, arg3){ alert('перший параметр: '+arguments[0]); } test(5);

Передані параметри можна також змінювати через arguments:

function p(x){ arguments[0]=6; alert(x); } p(1);

Змінювати не можна у режимі "use strict".

Приклад:

function test(){ var s=''; for(i=0; i<arguments.length;i++) s+=i+': '+arguments[i]+''; alert(s); } test(3,78,"тест");