<meta content>

content - значення метаданих.

Синтаксис:

<head> <meta name="name_meta" content="value"> </head> <head> <meta http-equiv="name_meta" content="value"> </head>

Параметри:

head - тег <head>.

name - атрибут name.

name_meta - назва метаданих

http-equiv - атрибут http-equiv.

Опис:

content атрибут тегу meta який вказує значення метадих.

Назва задається за допомогою name або http-equiv.

Приклад:

Приклад метаданих веб-сторінки: <head> <meta name="description" content="Опис тегу meta"> <meta name="keywords" content="HTML, тег meta">   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> </head>