<meta http-equiv>

http-equiv - назва метаданих HTTP.

Синтаксис:

<head> <meta http-equiv="name_meta" content="value"> </head>

Параметри:

head - тег <head>.

name_meta - назва метаданих HTTP.

content - атрибут content.

value - значення параметра.

Опис:

http-equiv атрибут тегу meta який вказує назву метадих HTTP. Використовується для імітації відповіді HTTP заголовка.

Можливі значення атрибуту http-equiv:
refreshобновлює (перезавантажує) веб-сторінку через заданий час <meta http-equiv="refresh" content="32">
Content-Type вказує кодування символів веб-сторінки. <meta http-equiv = "Content-Type" content = "text/html; charset=utf-8"> У специфікації HTML5 необхідно використовувати charset
default-styleвказує стиль позамовчуванню. Ім'я стилю задається у атрибуті content і повина відповідати атрибуту title у елементах link або style.

<meta http-equiv="default-style" content="default_style" > <link href = "/css/default.css" rel="stylesheet" type="text/css" title="default_style">
content-security-policyвизначає політику вмісту для документа. <meta http-equiv="content-security-policy" content="default-src 'self'">

Приклад:

Приклад переходу за іншою адресою через 30 секунд: <head> <meta http-equiv="refresh" content="30, http://яваскрипт.укр/HTML/"> </head>