RegExp.multiline

RegExp.multiline - чи використовується прапарець m.

Синтаксис:

regObj.ignoreCase

Параметри:

regObj - об'єкт RegExp.

Опис:

multiline - властивість об'єкта RegExp має тип Boolean. Якщо вказано прапор m то властивість дорівнює true інакше false

Приклад:

var reg=new RegExp('a*','m'); alert(reg.multiline); var reg=new RegExp('a*'); alert(reg.multiline);