RegExp.exec()

RegExp.exec() - виконує пошук шаблону у рядку і повертає результат.

Синтаксис:

regObj.exec(s)

Параметри:

regObj - об'єкт RegExp.

s - рядок який буде співставлятися з шаблоном.

Опис:

exec() - метод об'єкту RegExp який виконує пошук по шаблону регулярного виразу у рядку і повертає результат.

Повертає масив і обновляє властивості об'єкту RegExp. Якщо співсталень по шаблону не знайдено то метод exec()повертає null.

Для отриманя усіх співставлень необхідно використовувати цикл з умовою доки exec() не верне null.

Якщо необхідно лише дізнатися чи є співпадання по шаблону використовуйте RegExp.test().

Приклад:

var reg= /abc/i; var mas=reg.exec('en: abcdef'); alert('reg.source: '+reg.source+' reg.multiline: '+reg.multiline+' reg.global: '+reg.global+' reg.ignoreCase:'+reg.ignoreCase+' reg.lastIndex : '+reg.lastIndex +' mas.index: '+mas.index+' mas.input '+mas.input+' масив:'+mas.toString());

Приклад пошуку всіх слів які містять першу букву a:

var reg = /a\w+\s/gi; var s='RegExp Array Object apply arguments for JavaScript'; var mas; while ((mas=reg.exec(s))!=null) alert(mas);