sessionStorage

sessionStorage - зберігання даних у локальному сховищі браузера для поточної сесії.

Синтаксис:

window.sessionStorage

Параметри:

window - не обов'язково вказувати. Обєкт window.

Опис:

sessionStorage об'єкт який є властивістю об'єкту window який дозволяє зберігати дані на локальному сховищі браузера для поточної сесії.

На відміно від localStorage де дані зберігаються без обмеження у часі, у sessionStorage дані зберігаються лише для поточної сесії.

Якщо відкрити ту ж саму веб-сторінку у новому вікні браузера або у новій вкладці то це призведе до створення нової сесії веб-сторінки.

Об'єм даних є обмежений і зазвичай є не більше 5 Мб.