VTTCeu.position

VTTCeu.position - позиція краю текстового рядка.

Синтаксис:

VTTCeu.position;

Параметри:

VTTCeu - об'єкт VTTCeu.

Опис:

position властивість об'єкта VTTCeu яка повертає/задає позицію краю текстового рядка який відображається у текстовій доріжці.

Можливі значення: "auto", від 0 до 100. Значення позамовчуванню "auto".

Приклад:

var ceu=new VTTCue(1,2,'test'); alert(ceu.position); var ceu=new VTTCue(1,2,'test'); ceu.position=80; alert(ceu.align); <video id="video" width="480"> <source src="/dani/test.mp4"></source> <track id="track" src="/dani/test.vtt" kind="subtitles" label="test VTT" srclang="ua" default></track> </video> document.getElementById('track').onload=function(){ //завантажено текстові доріжки var video=document.getElementById('video'); var trackList=video.textTracks; var textTrack=trackList[0]; //отримуємо першу текстову доріжку var ceu=textTrack.cues[0]; //отримуємо пеоший текстовий рядок (сигнал) ceu.text='Привіт!'; ceu.endTime=16; ceu.position=0; alert(ceu.position); video.play(); }