VTTCue.onexit

VTTCue.onexit - приховуємо текстовий рядок.

Синтаксис:

VTTCue.onexit=function(event){ // код функції, яка виконується коли відбувається подія };

Параметри:

VTTCue - об'єкт VTTCue.

event - об'єкт Event який передається в якості параметру функції.

Опис:

onexit подія об'єкта VTTCue яка виникає коли приховується текстовий рядок на текстовій доріжці.

Подія яка виникає час відтворення сягає endTime.

Приклад:

<video id="video" width="480"> <source src="/dani/test.mp4"></source> <track id="track" src="/dani/test.vtt" kind="subtitles" label="test VTT" srclang="ua" default></track> </video> document.getElementById('track').onload=function(){ //завантажено текстові доріжки var video=document.getElementById('video'); var trackList=video.textTracks; var textTrack=trackList[0]; //отримуємо першу текстову доріжку var ceu=textTrack.cues[0]; //отримуємо пеоший текстовий рядок (сигнал) ceu.onexit=function(){alert('приховуємо текстовий рядок на текстовій доріжці');} video.play(); }