Function.arguments

Function.arguments - Властивість function.arguments посилалося на масив аргументів.

Синтаксис:

function.arguments

Параметри:

function - назва функції.

Опис:

function.arguments є застарілою рекомендовано використовувати у функції зміну arguments.

Ця властивість видалена, хоча деякі браузери можуть досі її підтримувати.

Приклад:

function test(a,b){ console.log(test.arguments.length); //3 - передано три параметри alert(test.arguments[0]); } test(1,8,4);

Приклад функція яка повертає усі передані їй аргументи (параметри):

function par(){ var s=''; for(i=0;i<par.arguments.length;i++) s+=par.arguments[i]+', '; return s; } alert( par(15,'Text', 79, 7) );