Function.arity

function.arity - кількість переданих аргументів.

Синтаксис:

function.arity

Параметри:

function - ім'я функції.

Опис:

Дана властивість повертала кількість переданих об'єктів, але була видалена. Замість неї використовуйте Function.length.

Властивість Function.arity видалена,хоча деякі браузери можуть її підтримувати.

Приклад:

function test(a,b){ alert(test.length); //3 або undefined якщо властивість не підтримується браузером } test(1,2,3);