<style>

<style> - CSS стилі.

Синтаксис:

<style></style>

Опис:

<style> (анг. style - стиль) HTML тег який вказує CSS стиль. У всередині тегу розміщується код CSS.

Щоб посилатися на зовнішню таблицю стилів CSS, використовуйте тег <link>.

Атрибути тегу <style>
typeMime тип

Тег <strong> має загальні атрибути і події.

Приклад:

CSS стиль.

<p class="test">CSS стиль.</p> <style> .test{ color:red; text-align: center;} </style>