MediaStream

MediaStream - медіа потік.

Синтаксис:

var stream = new MediaStream(); var stream = new MediaStream(stream); var stream = new MediaStream(tracks);

Параметри:

straem - змінна якій містить/присвоюється об'єкт MediaStream.

tracks - масив об'єктів MediaStreamTrack.

Опис:

MediaStream об'єкт який представляє собою медіа потік. Найчастіше отримується за допомогою метода MediaDevices.getUserMedia().

Медіа потік зазвичай це зовнішнє джерело медіа такі як мікрофон, камера.

Медіа потік складається з декількох доріжок (траків) - об'єктів MediaStreamTrack. Доріжка це носій медіа який містить аудіо або відео. Доріжок у медіа потоці може бути одна або декілька. Зазвичай медіа потік складається з одної адіо доріжки, або двох доріжок аудіо і відео.

За політикою безпеки деякі браузери дозволяють використання (отримання) медіа потоку лише з протоколів https.

У браузері Chrome якщо протокол не HTTPS (захищений SSL) тоді виникне помилка: "Cannot read property 'getUserMedia' of undefined". Тому рекомендовано використовувати протокол HTTPS для сайту з використанням getUserMedia.

Приклад:

var stream=new MediaStream; alert( stream ); navigator.mediaDevices.getUserMedia({audio:true}).then(function(stream){ alert(stream); });

Кількість об'єктів MediaStreamTrack у медіа потоці:

navigator.mediaDevices.getUserMedia({audio:true, video:true}).then(function(stream){ var tracks=stream.getTracks(); alert('кількість доріжок у медіа потоці: '+tracks.length); });

Відтворення відео з камери:

navigator.mediaDevices.getUserMedia({audio:true, video:true}).then(function(stream){ var video=document.getElementById('video'); video.srcObject=stream; video.play(); });